אירועים יחודיים

שגיא שמעוני אבחן ושכלל במשך 8 שנים את האלמנטים הדרושים לתלמיד/ה בכדי
להתמודד בהצלחה רבה עם המבחנים במתמטיקה.

הניסיון של שגיא ללמד כבר החל בכיתה י"א.

בניסיון שנצבר - פותחו כלים ייחודיים להישגיות ומצויינות לכל התלמידים שלומדים בביה"ס.

מטרת קבוצות הלימוד הינה:

ללמד ולהשלים לתלמידים את חומר הלימוד ואת הטכניקות הפתרון של התרגילים.
הלימוד בקבוצות נערך ביחס אישי ובקבוצות מצומצמות ביותר של בין 8-5 תלמידים בלבד.
היחס האישי והתמקדות בלימוד הינם הכרחיים להשגת ביצועים מעולים במבחנים.
מתוך הבנת כלל האלמנטים הדרושים להצלחה במתמטיקה, ברורה העובדה והמסקנה ש:
תלמיד/ה לא יכול לתרגל את החומר – מבלי תחילה ללמוד אותו. קבוצות הלימוד מתקיימות במפגשים של 3 שעות (עם הפסקה)
שבסיומם מקבלים התלמידים חומר לתרגל בהתאם לרמתם ובהתאם לחומר שנלמד בכיתה.

קבוצות לימוד

מטרת סימולציות המבחן הינה:

מתוך הבנת האתגר שקיים לתלמיד/ה במקצוע המתמטיקה נבנתה הפעילות של סימולציות מבחן.
תלמידים רבים חווים קשיים בזמן מעמד המבחנים, הן מתוך הלחץ שנוצר והן מחוסר המיומנות להביא את הידע שלהם לידי ביטוי.
במקצוע המתמטיקה התלמיד נדרש לכנס לזמן המבחן מס' רב של יכולות וטכניקות לזמן הנתון,
כל המיומנויות שנלמדו מתכנסות לזמן מוגדר והעניין מצריך מיומנות מקדימה כסימולציות מבחן.
לאחר עשרות רבות של מערכי סימולציות מבחן, התוצאות במבחנים בהחלט ברורות: התלמידים מפיגים מתחים בסביבה החברית,
האישית והמאתגרת, בטחונם מתחזק כתוצאה מאימון למבחן האמיתי והתחרות להצליח היא גם אישית וגם קבוצתית.
התלמידים מקבלים משוב ובקרה שבהם מאפיינים באופן מיידי כל כשל בהבנת החומר ומלמדים/מתרגלים בהתאם לצורך.
תלמידים שמתמודדים עם בחינה מקדימה מקבלים חיזוק בהתאם לצורך בכל הכלים שעומדים לרשות המורים וכך התלמידים
מפיקים תוצאות מעולות ביותר. קיימת הקפדה על תרגול מבחנים מתכנית הלימודים שהינה צמודה לתוכנית בביה"ס.

סימולציית מבחן מדמה ומאפשרת לתלמיד להתמודד עם מבחן בתנאים סימטריים לבחינה בביה"ס. לשם כך,
בביה"ס מתקיימות סימולציות מבחן כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימוד של כל תלמיד/ה.

סימולציות מבחן

מטרת קבוצות התרגול הינה:

הבעיות במתמטיקה מתחילות אצל מרבית התלמידים כאשר הם מקבלים ש.ב וקיימת נטייה טבעית "להרים ידיים" כאשר התרגיל הראשון לא הצליח.
ההתמודדות לבד עם מקצוע המתמטיקה, כמקצוע שבנוי בשלבים של הבנה וחיבור של מיומנויות מדורגות – הלמידה והתרגול הכרחיים להצלחה.
קבוצות התרגול נבנו ונועדו להתמודד בדיוק עם בעיות אלה.
מתוך הבנה ברורה כי תרגול הוא אכן המפתח להצלחה, נבנו לתלמידים מערכי תרגולים בהתאמה
מלאה לביה"ס האזוריים : ת"א, גבעתיים, רמת גן והסובב.
בכל מצב ועניין, כלל בתי הספר מתכנסים למבחני הבגרות האחידים והאתגר של כל התלמידים מתכנס לבחינה משמעותית אחת.
באופן שוטף, כל דפי התרגול וכל החומר הנלמד מוצמד בהתאמה למקצב הספציפי של ביה"ס.
קבוצות תרגול מתקיימות באופן שבועי, במערך תרגול של 3 שעות.
לקבוצת תרגול: כל תלמיד מגיע עם ספרי הלימוד שלו או לחילופין מקבל חומר מקביל לרמת הלימודים.
בזמן התרגולים, לעיתים התלמידים מתמודדים עם מבחני דמה שנבנו והותאמו לרמתם ומתרגלים.
בכל קבוצה / כיתה, נמצא לפחות מתרגל אחד, בהתאם לכמות התלמידים בקבוצה, על מנת להקפיד
על מענה מיידי ואישי לכל תלמיד בקבוצה.
קבוצות התרגול עוזרות לכל תלמיד/ה ליישם את החומר הנלמד בצורה מיטבית ולהגיע להצלחות!

קבוצות תרגול