מסלולי למידה

מסלולי הלמידה בביה"ס מחולקים לארבעה מסלולים; מהיסודי ועד השלמת בגרויות.
כל המסלולים מותאמים לחומר הנלמד בבתי הספר ו/או מבחני הבגרויות.

תיכון
לתלמידי התיכון קיים באופן יחסי, אתגר קרוב וממשי – הצלחה במתכונות ובמבחני הבגרות.
המיומנויות היחודיות ששגיא מביא לתלמידי התיכון כוללות את המפתח להצלחה במקצוע:
• אבחון אישי לתלמיד/ה
• השלמת פערי הידע בקבוצות לימוד
• הכרות אופטימאלית עם יכולות המחשבון
• עבודה בקבוצות מבחן + בקרה והשלמת ידע
• אימונים בסימולציות מבחן – לכנס את המיומנויות להצלחה
שגיא וצוות המורים מאבחנים כל תלמיד ותלמידה ומקנים להם תכנית ספציפית להגעה להישגים.
גם תלמידי התיכון כמו בחטיבת הביניים מתמודדים כולם עם המורכבויות במקצועות:
אלגברה, חוקי המספרים והגאומטריה – כל המיומנויות מתכנסות לבחינות המתכונת ומבחני הבגרות.

ביה"ס מתמקד בעיקר בפיתוח והכנת התלמידים למתכונות והבגרויות ברמות של 4,3 ו5 יח'ל.
שגיא וצוות מורי ביה"ס שומר את המלצותיו לחיזוק התלמידים גם באמצעות שעורים פרטיים להשלמת ידע והתגברות על כל מכשול מתמטי,
כל זאת מתבצע באמצעות יחס אישי והווי צעיר עם היכרות מלאה עם שלל היבטי המשימות שבמתמטיקה.
בביה"ס בכלל ובפרט לתלמידי התיכון - קיימת בקרה אישית צמודה על התקדמותם של התלמידים: הבחינות נבדקות בקפידה רבה ונערכים השלמות לימודיות גם באופן הקבוצתי ובמידת הצורך גם באופן פרטי לכל תלמיד/ה בביה"ס.
שגיא שמעוני וצוות המורים מקנים לתלמידים את השיטות: בהיכרות מעולה עם המחשבון הייחודי והן בשיטות החישוב בכדי להתגבר על כל האתגרים שבמקצוע בקלות וגם בחוויה לימודית. תלמידי התיכון בביה"ס כמו כל התלמידים בביה"ס מקבלים תרגולים (ש.ב) עם בקרה וליווי של המורים באופן אישי או בווטסאפ בכדי שיגיעו לביצועים מעולים ביותר.
חטיבת בניים
שגיא שמעוני בתקופת לימודיו, עבר בהצלחה את הבגרות 5 יח' בכיתה י' !
ההיכרות של שגיא עם כלל היבטי המקצוע נערכה במלואה בחטיבת הביניים, בשנים הללו, מתמודדים התלמידים עם המורכבות שבמשוואות אלגברה, חוקי היחס של המספרים וגאומטריה.
כל הנושאים הללו, נשענים על הכרת היסודות המוקנים לנערים/ות כבר בביה"ס היסודי.
שגיא וצוות המורים מאבחנים כל תלמיד ותלמידה ומקנים להם תוכנית ספציפית להגעה להישגים.
צוות ביה"ס שומר את המלצותיו לחיזוק התלמידים באמצעות שעורים פרטיים להשלמת ידע והתגברות על כל מכשול מתמטי,
כל זאת באמצעות יחס אישי וצעיר והיכרות מלאה עם שלל היבטי המשימות שבמקצוע.
בביה"ס קיימת בקרה אישית על התקדמותם של כלל התלמידים, הנערים והנערות מתרגלים את מבחני הביה"ס שלהם
ונצמדים לחומר הלימודי העדכני ביותר לרמתם.
שגיא שמעוני וצוות המורים מעניקים לנערים והנערות את השיטות, הן בהיכרות עם המחשבון הייחודי והן בשיטות החישוב בכדי להתגבר על האתגרים בקלות יתרה. הנערים והנערות של חטיבת הביניים כמו שאר תלמידי ביה"ס, מקבלים תרגולים (ש.ב) עם בקרה וליווי של המורים בכדי להגיע לביצועים מעולים.
בחטיבת הביניים מבצע צוות ביה"ס את אותם השיטות לימוד והווי ביה"ס של התיכון בכדי להכין אותם כנדרש לקראת אתגר הבגרויות.
יסודי
חשבון או מתמטיקה בשנים של ביה"ס היסודי הן שנים חשובות ביותר,
בשנים הללו מוענקים הכלים הבסיסיים שעליהם יבנו יסודות היבטי המתמטיקה במשך השנים.
צוות ביה"ס שומר על הווי צעיר ומאתגר, נעשית הסברה והפגת חששות מהמקצוע בכל הגילאים כחלק אינטגראלי מתכנית הלימוד.
הילדים מתמודדים עם קשיים של שינון לוחות כפל, מיומנויות ודרכי כפל / חילוק, הבנת שברים ועוד..
שגיא וצוות המורים עובדים בהתאמה מלאה לתכנית הלימוד של ביה"ס, עם אותם הספרים ואותם המבחנים שמספק ביה"ס לתלמידיו.

צוות המורים הינו צעיר ביותר ומקנה כלים חדשניים בכדי להתמודד עם הבנת החומר ואתגרי הבחינות. תלמידים נבחנים בתחומי ביה"ס והתוצאות מאפשרות להבין מהו הכשל שהתלמיד עומד לתרגל בהמשך, באמצעות הכרת הרמה הקיימת, למידת וסגירת הפערים בתרגול, כל אלו שמפיקים תוצאות גבוהות במיוחד. קיימת בקרה על תרגול (הכנת ש.ב) ככלי הכרחי ביותר להצלחה במקצוע, בכל הרמות והגילאים.
באמצעות איפיון הרמה המתקבלת, תכניות עבודה מותאמות, תרגולים, עבודה בקבוצות ותחרויות מתקבלות תוצאות מדהימות ברמות.